MODERN PSYCHOLOGY scientific bulletin

՞՞Արդի հոգեբանություն՞՞ գիտական հանդեսի 3-րդ համարի տպագրությանը ներկայացվող հոդվածների ընդունման վերջնաժամկետն է ՄԱՐՏԻ 31-ը

Ասպիրանտների համար տպագրությունն անվճար է

Արդի հոգեբանություն, #1, 2018

Արդի հոգեբանություն, #2, 2018

MODERN PSYCHOLOGY-2017