MODERN PSYCHOLOGY scientific bulletin

՞՞Արդի հոգեբանություն՞՞ գիտական հանդեսի 3-րդ համարի տպագրությանը ներկայացվող հոդվածների ընդունման վերջնաժամկետն է ՄԱՐՏԻ 30-ը

Ասպիրանտների համար տպագրությունն անվճար է

Արդի հոգեբանություն, #1

Արդի հոգեբանություն, #2

MODERN PSYCHOLOGY-2017