15.01.2018

Հարգելի գործընկերներ

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը, հիմնվելով գիտական հոդվածների տպագրության իր բազմամյա փորձառության վրա, ներկայացնում է «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդեսը: Այն հանդիսանում է 2007 թ.-ից ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի կողմից հրապարակվող «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները»,  «Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ» գիտական հոդվածների ժողովածուների և համանուն միջազգային գիտաժողովների տրամաբանական շարունակությունը:

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդեսը.

  • — ԲՈՀ-ի խորհրդի  07.12.2017 թ. N 59 որոշմամբ ներգրավվել է գիտական հանդեսների ցուցակում:
  • — Ամսագիրը գրանցված է միջազգային ստանդարտ համարակալման ISSN համակարգերում (ISSN 2579-2504):
  • — Հրատարակվող նյութերը գրախոսվում և երաշխավորվում են խմբագրական խորհրդի կողմից ըստ սահմանված միջազգային պահանջների:
  • — Հանդեսում տպագրվում են հայ և արտասահմանյան հեղինակների հոդվածները:

15.03.2017

Արդի Հոգեբանություն

18.10.2016

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» գիտագործնական սեմինար