Արխիվ

2017 Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները

(VI Միջազգային գիտաժողով)

2016 Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ

(Երիտասարդ հոգեբանների միջազգային գիտաժողով)

2015 Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները

(V Միջազգային գիտաժողով)

2013 Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները

(IV Միջազգային գիտաժողով)

2011 Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները

(Միջազգային գիտաժողով)

2009 Անձի զարգացման հիմնախնդիրները

(Միջազգային գիտաժողով)

2007 Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները

(Միջազգային գիտաժողով)